spacemeshos/go-spacemesh 软件分析报告

基础信息

项目名称:spacemeshos/go-spacemesh

项目徽章:

Security Status

仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel

检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1743687704511586304/1743688329236389888

此报告由Murphysec提供

漏洞列表

暂无

缺陷组件

暂无

许可证风险

许可证类型 相关组件 许可证风险
Apache-2.0 75
MIT 81
BSD-2-Clause 9
BSD-3-Clause 45
MPL-2.0 8
ISC 5
GPL-3.0 1
GPL-3.0-or-later 1
CC0-1.0 1

SBOM清单

组件名称 组件版本 是否直接依赖 仓库
k8s.io/klog/v2 v2.110.1 间接依赖 go
github.com/go-task/slim-sprig v0.0.0-20230315185526-52ccab3ef572 间接依赖 go
github.com/go-logr/stdr v1.2.2 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-multicodec v0.9.0 间接依赖 go
github.com/mikioh/tcpinfo v0.0.0-20190314235526-30a79bb1804b 间接依赖 go
github.com/spf13/viper v1.18.2 直接依赖 go
github.com/davidlazar/go-crypto v0.0.0-20200604182044-b73af7476f6c 间接依赖 go
github.com/anacrolix/chansync v0.3.0 间接依赖 go
gopkg.in/inf.v0 v0.9.1 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/economics v0.1.1 直接依赖 go
github.com/gofrs/flock v0.8.1 直接依赖 go
github.com/miekg/dns v1.1.56 间接依赖 go
github.com/huandu/xstrings v1.2.0 间接依赖 go
github.com/klauspost/cpuid/v2 v2.2.5 间接依赖 go
github.com/ericlagergren/decimal v0.0.0-20221120152707-495c53812d05 间接依赖 go
github.com/jessevdk/go-flags v1.5.0 间接依赖 go
golang.org/x/net v0.19.0 间接依赖 go
github.com/sagikazarmark/slog-shim v0.1.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-kad-dht v0.25.2 直接依赖 go
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-cidranger v1.1.0 间接依赖 go
go.uber.org/mock v0.4.0 直接依赖 go
github.com/libp2p/go-netroute v0.2.1 间接依赖 go
github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2 v2.19.0 直接依赖 go
github.com/golang/groupcache v0.0.0-20210331224755-41bb18bfe9da 间接依赖 go
github.com/hashicorp/go-cleanhttp v0.5.2 间接依赖 go
github.com/josharian/intern v1.0.0 间接依赖 go
k8s.io/client-go v0.29.0 直接依赖 go
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.1-0.20181226105442-5d4384ee4fb2 间接依赖 go
gopkg.in/ini.v1 v1.67.0 间接依赖 go
github.com/opencontainers/runtime-spec v1.1.0 间接依赖 go
github.com/mikioh/tcpopt v0.0.0-20190314235656-172688c1accc 间接依赖 go
github.com/quic-go/quic-go v0.40.1 直接依赖 go
sigs.k8s.io/json v0.0.0-20221116044647-bc3834ca7abd 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-multiaddr-fmt v0.1.0 间接依赖 go
github.com/sourcegraph/conc v0.3.0 间接依赖 go
github.com/mattn/go-isatty v0.0.20 间接依赖 go
go.opentelemetry.io/otel/trace v1.19.0 间接依赖 go
github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware/v2 v2.0.0-rc.3 间接依赖 go
github.com/googleapis/enterprise-certificate-proxy v0.3.2 间接依赖 go
github.com/nxadm/tail v1.4.8 间接依赖 go
github.com/spf13/afero v1.11.0 直接依赖 go
github.com/stretchr/testify v1.8.4 直接依赖 go
github.com/flynn/noise v1.0.0 间接依赖 go
cloud.google.com/go/iam v1.1.5 间接依赖 go
github.com/huin/goupnp v1.3.0 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/api/release/go v1.25.0 直接依赖 go
github.com/spacemeshos/merkle-tree v0.2.3 直接依赖 go
github.com/magiconair/properties v1.8.7 间接依赖 go
k8s.io/utils v0.0.0-20230726121419-3b25d923346b 间接依赖 go
github.com/ipfs/go-cid v0.4.1 间接依赖 go
github.com/anacrolix/missinggo/perf v1.0.0 间接依赖 go
github.com/anacrolix/missinggo v1.2.1 间接依赖 go
github.com/quic-go/webtransport-go v0.6.0 间接依赖 go
github.com/ipfs/boxo v0.10.0 间接依赖 go
github.com/go-openapi/swag v0.22.3 间接依赖 go
github.com/go-logr/logr v1.3.0 间接依赖 go
go.opencensus.io v0.24.0 间接依赖 go
github.com/gorilla/websocket v1.5.0 间接依赖 go
k8s.io/apimachinery v0.29.0 直接依赖 go
github.com/fsnotify/fsnotify v1.7.0 间接依赖 go
github.com/golang/snappy v0.0.4 间接依赖 go
github.com/grafana/pyroscope-go v1.0.4 直接依赖 go
github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions/v2 v2.0.0 间接依赖 go
go.uber.org/multierr v1.11.0 间接依赖 go
golang.org/x/term v0.15.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-nat v0.2.0 间接依赖 go
github.com/docker/go-units v0.5.0 间接依赖 go
github.com/beorn7/perks v1.0.1 间接依赖 go
github.com/go-openapi/jsonreference v0.20.2 间接依赖 go
github.com/raulk/go-watchdog v1.3.0 间接依赖 go
github.com/mailru/easyjson v0.7.7 间接依赖 go
gonum.org/v1/gonum v0.13.0 间接依赖 go
go.uber.org/dig v1.17.1 间接依赖 go
github.com/whyrusleeping/go-keyspace v0.0.0-20160322163242-5b898ac5add1 间接依赖 go
github.com/marten-seemann/tcp v0.0.0-20210406111302-dfbc87cc63fd 间接依赖 go
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-reuseport v0.4.0 间接依赖 go
github.com/minio/sha256-simd v1.0.1 间接依赖 go
github.com/googleapis/gax-go/v2 v2.12.0 间接依赖 go
google.golang.org/genproto/googleapis/rpc v0.0.0-20240102182953-50ed04b92917 直接依赖 go
github.com/munnerz/goautoneg v0.0.0-20191010083416-a7dc8b61c822 间接依赖 go
google.golang.org/protobuf v1.32.0 直接依赖 go
github.com/spf13/cobra v1.8.0 直接依赖 go
github.com/ipfs/go-log/v2 v2.5.1 直接依赖 go
github.com/polydawn/refmt v0.89.0 间接依赖 go
github.com/klauspost/compress v1.17.2 间接依赖 go
k8s.io/kube-openapi v0.0.0-20231010175941-2dd684a91f00 间接依赖 go
golang.org/x/mod v0.14.0 间接依赖 go
github.com/containerd/cgroups v1.1.0 间接依赖 go
github.com/prometheus/procfs v0.12.0 间接依赖 go
github.com/spf13/cast v1.6.0 间接依赖 go
golang.org/x/sync v0.6.0 直接依赖 go
github.com/jackpal/go-nat-pmp v1.0.2 间接依赖 go
k8s.io/api v0.29.0 直接依赖 go
github.com/google/pprof v0.0.0-20231023181126-ff6d637d2a7b 间接依赖 go
github.com/google/gofuzz v1.2.0 直接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-record v0.2.0 直接依赖 go
go.uber.org/fx v1.20.1 间接依赖 go
github.com/go-logr/zapr v1.2.4 间接依赖 go
github.com/natefinch/atomic v1.0.1 直接依赖 go
github.com/prometheus/common v0.45.0 直接依赖 go
github.com/alecthomas/units v0.0.0-20211218093645-b94a6e3cc137 间接依赖 go
github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware v1.4.0 直接依赖 go
google.golang.org/grpc v1.60.1 直接依赖 go
github.com/multiformats/go-multistream v0.5.0 间接依赖 go
github.com/cespare/xxhash/v2 v2.2.0 间接依赖 go
github.com/jbenet/go-temp-err-catcher v0.1.0 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-base32 v0.1.0 间接依赖 go
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.2.1 间接依赖 go
github.com/hashicorp/errwrap v1.1.0 间接依赖 go
golang.org/x/sys v0.16.0 间接依赖 go
github.com/ipfs/go-log v1.0.5 间接依赖 go
github.com/davecgh/go-spew v1.1.2-0.20180830191138-d8f796af33cc 间接依赖 go
github.com/emicklei/go-restful/v3 v3.11.0 间接依赖 go
github.com/ALTree/bigfloat v0.2.0 直接依赖 go
github.com/evanphx/json-patch/v5 v5.6.0 间接依赖 go
golang.org/x/text v0.14.0 间接依赖 go
sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4 v4.4.1 间接依赖 go
github.com/pkg/errors v0.9.1 间接依赖 go
github.com/hashicorp/golang-lru v0.5.4 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-msgio v0.3.0 直接依赖 go
github.com/benbjohnson/clock v1.3.5 间接依赖 go
cloud.google.com/go/compute v1.23.3 间接依赖 go
cloud.google.com/go v0.111.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-flow-metrics v0.1.0 间接依赖 go
github.com/go-openapi/jsonpointer v0.19.6 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/sha256-simd v0.1.0 间接依赖 go
github.com/google/uuid v1.5.0 直接依赖 go
github.com/multiformats/go-multiaddr v0.12.0 直接依赖 go
github.com/mitchellh/mapstructure v1.5.0 直接依赖 go
cloud.google.com/go/storage v1.36.0 直接依赖 go
github.com/quic-go/qpack v0.4.0 间接依赖 go
github.com/pbnjay/memory v0.0.0-20210728143218-7b4eea64cf58 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-pubsub v0.10.0 直接依赖 go
github.com/ipfs/go-ds-leveldb v0.5.0 直接依赖 go
github.com/spaolacci/murmur3 v1.1.0 间接依赖 go
github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware/providers/prometheus v1.0.0 间接依赖 go
golang.org/x/tools v0.16.0 间接依赖 go
k8s.io/component-base v0.28.3 间接依赖 go
github.com/pelletier/go-toml/v2 v2.1.0 间接依赖 go
github.com/hashicorp/go-multierror v1.1.1 间接依赖 go
github.com/ipfs/go-datastore v0.6.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-yamux/v4 v4.0.1 间接依赖 go
go.opentelemetry.io/otel/metric v1.19.0 间接依赖 go
sigs.k8s.io/yaml v1.3.0 间接依赖 go
sigs.k8s.io/controller-runtime v0.16.3 直接依赖 go
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd 间接依赖 go
github.com/jonboulle/clockwork v0.4.0 直接依赖 go
github.com/multiformats/go-multihash v0.2.3 间接依赖 go
github.com/hashicorp/golang-lru/v2 v2.0.7 直接依赖 go
google.golang.org/api v0.153.0 间接依赖 go
github.com/google/s2a-go v0.1.7 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-varint v0.0.7 直接依赖 go
github.com/francoispqt/gojay v1.2.13 间接依赖 go
github.com/inconshreveable/mousetrap v1.1.0 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/fixed v0.1.1 直接依赖 go
github.com/spacemeshos/post v0.10.2 直接依赖 go
go.opentelemetry.io/otel v1.19.0 间接依赖 go
github.com/onsi/ginkgo/v2 v2.13.0 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/go-scale v1.1.12 直接依赖 go
github.com/chaos-mesh/chaos-mesh/api v0.0.0-20240104130649-f55576898805 直接依赖 go
github.com/santhosh-tekuri/jsonschema/v5 v5.3.1 直接依赖 go
cloud.google.com/go/compute/metadata v0.2.3 间接依赖 go
github.com/json-iterator/go v1.1.12 间接依赖 go
github.com/spacemeshos/poet v0.10.2 直接依赖 go
github.com/spf13/pflag v1.0.5 直接依赖 go
github.com/google/go-cmp v0.6.0 直接依赖 go
google.golang.org/appengine v1.6.8 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-multibase v0.2.0 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-base36 v0.2.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-buffer-pool v0.1.0 间接依赖 go
github.com/anacrolix/sync v0.3.0 间接依赖 go
github.com/golang/protobuf v1.5.3 间接依赖 go
github.com/koron/go-ssdp v0.0.4 间接依赖 go
github.com/grafana/pyroscope-go/godeltaprof v0.1.4 间接依赖 go
github.com/nullstyle/go-xdr v0.0.0-20180726165426-f4c839f75077 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-asn-util v0.3.0 间接依赖 go
github.com/oasisprotocol/curve25519-voi v0.0.0-20230904125328-1f23a7beb09a 直接依赖 go
github.com/hashicorp/go-retryablehttp v0.7.5 直接依赖 go
go.uber.org/zap v1.26.0 直接依赖 go
github.com/google/gnostic-models v0.6.8 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p v0.32.2 直接依赖 go
github.com/prometheus/client_golang v1.18.0 直接依赖 go
golang.org/x/oauth2 v0.15.0 间接依赖 go
github.com/multiformats/go-multiaddr-dns v0.3.1 间接依赖 go
github.com/jbenet/goprocess v0.1.4 间接依赖 go
google.golang.org/genproto v0.0.0-20231212172506-995d672761c0 间接依赖 go
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.5.0 间接依赖 go
github.com/c0mm4nd/go-ripemd v0.0.0-20200326052756-bd1759ad7d10 间接依赖 go
golang.org/x/exp v0.0.0-20240103183307-be819d1f06fc 直接依赖 go
github.com/modern-go/reflect2 v1.0.2 间接依赖 go
google.golang.org/genproto/googleapis/api v0.0.0-20240102182953-50ed04b92917 间接依赖 go
k8s.io/apiextensions-apiserver v0.28.3 间接依赖 go
github.com/robfig/cron/v3 v3.0.1 间接依赖 go
github.com/cosmos/btcutil v1.0.5 直接依赖 go
github.com/syndtr/goleveldb v1.0.1-0.20210819022825-2ae1ddf74ef7 直接依赖 go
github.com/gogo/protobuf v1.3.2 间接依赖 go
github.com/sagikazarmark/locafero v0.4.0 间接依赖 go
golang.org/x/time v0.5.0 直接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-routing-helpers v0.7.2 间接依赖 go
github.com/subosito/gotenv v1.6.0 间接依赖 go
github.com/seehuhn/mt19937 v1.0.0 直接依赖 go
github.com/opentracing/opentracing-go v1.2.0 间接依赖 go
github.com/imdario/mergo v0.3.13 间接依赖 go
github.com/go-llsqlite/crawshaw v0.5.0 直接依赖 go
lukechampine.com/blake3 v1.2.1 间接依赖 go
github.com/prometheus/client_model v0.5.0 间接依赖 go
github.com/mr-tron/base58 v1.2.0 间接依赖 go
github.com/libp2p/go-libp2p-kbucket v0.6.3 间接依赖 go
github.com/quic-go/qtls-go1-20 v0.4.1 间接依赖 go
github.com/ipld/go-ipld-prime v0.20.0 间接依赖 go
golang.org/x/crypto v0.17.0 间接依赖 go
github.com/decred/dcrd/dcrec/secp256k1/v4 v4.2.0 间接依赖 go
gomodules.xyz/jsonpatch/v2 v2.4.0 间接依赖 go
github.com/elastic/gosigar v0.14.2 间接依赖 go
github.com/google/gopacket v1.1.19 间接依赖 go
github.com/godbus/dbus/v5 v5.1.0 间接依赖 go
github.com/zeebo/blake3 v0.2.3 直接依赖 go
github.com/hashicorp/hcl v1.0.0 间接依赖 go
(0)
上一篇 2024年1月7日
下一篇 2024年1月7日

相关推荐

 • caoygx/CGF 软件分析报告

  基础信息 项目名称:caoygx/CGF 项目徽章: 仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel 检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1721052293712838656/1721052293763170304 此报告由Murphysec提供 漏洞列表 暂无…

  软件分析 2023年11月5日
  0
 • jlmakes/scrollreveal 软件分析报告

  基础信息 项目名称:jlmakes/scrollreveal 项目徽章: 仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel 检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1719170036815151104/1719170037175861248 此报告由Murphysec…

  软件分析 2023年10月31日
  0
 • googlesamples/android-architecture 软件分析报告

  基础信息 项目名称:googlesamples/android-architecture 项目徽章: 仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel 检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1721243294427512832/1728232244357062656…

  软件分析 2023年11月25日
  0
 • apache/ace 软件分析报告

  基础信息 项目名称:apache/ace 项目徽章: 仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel 检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1715883909044633600/1715883910776881152 此报告由Murphysec提供 漏洞列表 漏洞…

  软件分析 2023年10月23日
  0
 • eclipse/microprofile-config 软件分析报告

  基础信息 项目名称:eclipse/microprofile-config 项目徽章: 仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel 检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1717382639966273536/1717382640880631808 此报告由Mu…

  软件分析 2023年10月26日
  0